Den store lengselen

Vi drømmer om noe mer enn vår hverdag, noe som vi ikke helt kan beskrive, men som har vært et savn i vårt liv. Det er dette «noe» denne boken handler om.

På en måte presenterer den en ny, men likevel gammel side ved kristentroen, som har vært gjemt og glemt for mange av oss. Ja, når du forstår rekkevidden av den, blir du kanskje ikke så lite overrasket. På den andre siden vil du kanskje føle at du endelig er hjemme. Det er slik livet var ment å være.
Forfatteren innbyr oss til å gjenoppdage den opprinnelige hensikten med å være kristen. Det er et kall til å leve i fellesskap med Gud.

Den store lengselen beskriver hvordan du virkelig kan møte Gud og være sammen med ham i dagliglivet. Du vil oppdage glede, fred og tilfredsstillelse i enkelhet, tilbedelse, fellesskap og faste – alene med Gud. Med frisk innsikt og ut fra praktisk erfaring leder Jon L. Dybdahl deg på en reise som vil tilfredsstille dine innerste ønsker.

Forfatteren, Jon L. Dybdahl, Ph.D., har vært pastor, misjonær, professor i teologi og skoleleder. I mange år underviste han i de prinsippene du finner i Den store lengselen. Det var et utrolig populært kurs for teologistudentene, med appell til mange som ønsket et nytt og bedre innhold i sitt åndelige liv.

Boken er utgitt ved Norsk Bokforlag. Mykbind. 168 sider.

Innholdet i boken er:

 • 1. Grunnlaget for et liv i fellesskap med Gud
 • a. Alle menneskers lengsel
 • 2. Grunnleggende vaner i fellesskapet med Gud
 • a. Tilbedelse, inngangsporten til åndelig fellesskap
 • b. Anger, bekjennelse og tilgivelse
 • c. Bønn og meditasjon I
 • d. Bønn og meditasjon II
 • e. Studium og veiledning
 • f. fellesskap
 • 3. Støttende vaner i fellesskapet med Gud
 • a. Faste
 • b. Stillhet og enkelhet
 • 4. Svar på spørsmål om fellesskapet med Gud
 • a. Hvorfor er det ikke så viktig?
 • b. Hvorfor er min erfaring annerledes?
 • c. Er åndelige øvelser legalisme?
 • d. Hvilke vekststadier går vi gjennom?
 • e. Hva gjør jeg nå?