Mot historiens klimaks

Dette er ingen roman, men historien om Skaperens fantastiske plan for å redde vår planet fra å ødelegge seg selv og gå under på grunn av krig, naturkatastrofer, irreversible miljøskader og menneskeskapt urettferdighet og nød.

I denne boken kan du lese om denne planen og utfoldelsen av den ned gjennom århundrene – beskrevet av en av tidenes mest leste kristne forfattere, Ellen Gould White. Med en inspirert innsikt i maktkampen mellom de gode og onde kreftene som omgir oss daglig, skaper hun mellom disse permene et bilde av fremtiden som gir oss tillit til at vi ikke er overlatt til oss selv, men har hele universets oppmerksomhet og omsorg – kanalisert gjennom Guds egen Sønn, Jesus Kristus, og hans menighet på jorden.

Etter å ha lest Mot historiens klimaks, vil fortidens og nåtidens hendelser tre frem i et helt nytt lys – et lys som gir håp til alle som øsker å møte fremtiden med trygghet og fred i sjelen.

Bokens innhold er:

1. Jerusalems skjebne forutsagt

2. Forfølgelse før og nå

3. Åndelig mørketid

4. Trofaste fakkelbærere

5. Reformasjonens morgenstjerne

6. Daggry over Europa

7. Luther bryter med Rom

8. Riksdagen i Worms

9. Lyset tent i Sveits

10. Gjennombrudd i Tyskland

11. De første «protestanter»

12. Reformasjonens skjebne i Frankrike

13. Det gryr av dag i nord

14. Britiske reformatorer og martyrer

15. Bibelen og den franske revolusjon

16. På flukt til frihet

17. Tegn i tiden

18. En mann for sin tid

19. Nytt lys

20. En global vekkelse

21. Varselsbudskapet som ble forkastet

22. Oppfylte profetier

23. Timen da Gud skal holde dom

24. Hva gjør Kristus i dag?

25. En stormakt i profetien

26. Viktig reform

27. Vekkelsesbevegelser i nyere tid

28. Den store regnskapsdagen

29. Det ondes opphav og lidelsens problem

30. Djevelens strategi

31. Åndemakter i funksjon

32. På fast grunn

33. Historiens første løgn

34. Kan de levende samtale med de døde?

35. Trosfriheten truet

36. Krisetimen nærmer seg

37. Vårt eneste sikre vern

38. Guds siste varselsbudskap

39. Tider med trengsel

40. Utfrielsen

41. Jorden legges øde

42. Når alt blir nytt

 

Boken er utgitt ved Norsk Bokforlag. Mykbind. 590 sider.